Czym jest proces złomowania?

Złomowanie jest procesem, na który składa się kilka etapów ? wycofanie z użytkowania, zdemontowanie, wykorzystanie elementów, które nadają się do dalszego użytku oraz zutylizowanie tych elementów, które do użytku się już nie nadają. Podlegają mu różnego rodzaju środki techniczne, które są uszkodzone bądź zużyte, które nie nadają się do naprawy czy remontu, a także podstarzałych pod względem technicznym lub zbędnych. Proces złomowania, ze względu na wpływ na środowisko oraz skutki finansowe podlegają przepisom prawa. Ponieważ złomowanie jest bardzo złożonym pod względem technicznym procesem zajmują się nim wyłącznie wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Samochód przeznaczony na złom. Laweta – dowieziesz nią wrak

Jedyną możliwością, aby legalnie pozbyć się starego bądź popsutego samochodu jest oddanie go do punktu kasacyjnego, znanego także pod nazwami autozłom bądź szrot. Wyłącznie zaświadczenie z takiego miejsca jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu, a tym samym zniesienia obowiązku uiszczania opłat związanych z jego użytkowaniem. Proces złomowania jest jednym z etapów przygotowywania metalowych części pozyskiwanych z pojazdów do dalszego wykorzystania i nie powinien być utożsamiany z całościowym procesem recyclingu, na który składają się także inne etapy służące przygotowaniu metalowych materiałów do ponownego wykorzystania. Wspomniane etapy to: pozyskiwanie wszystkich metalowych elementów samochodu; wstępne oczyszczenie oraz odseparowanie materiałów, które nie nadają się do ponownego użytku od tych, które mogą być ponownie wykorzystywane; dokonanie segregacji metalowych elementów pod względem rodzaju metalu oraz stopnia zużycia; przetworzenie metalowych elementów na surowiec przeznaczony do ponownej produkcji; wytworzenie produktów z przetworzonego materiału i wprowadzenie produktu porecyklingowego do użytku.

Stacja demontażu pojazdów

Stacja demontażu samochodów (autozłom) to zakład, w którym prowadzone jest przetwarzanie (w tym również demontaż) samochodów, które zostały wycofane z eksploatacji. Cały proces demontażu samochodu uzależniony jest od bardzo wielu czynników związanych z wyposażeniem konkretnego zakładu. Możliwe są w związku z tym niewielkie odstępstwa od założeń wskazanych dokumentach ustawodawczych i wykonawczych. Wspomniane odstępstwa dotyczyć mogą wyłącznie sposobu demontażu mającego związek z pozyskiwaniem części oraz podzespołów do ponownego zastosowania, a także proponowanego wyposażenia i w niektórych przypadkach kolejności i zakresu przeprowadzanych operacji. Procedury, na jakich opiera się funkcjonowanie zakładu są natomiast jasno i wyraźnie określone, natomiast sposób ich realizacji jest precyzyjnie określony w technologii demontażu.
Pod pojęciem technologii demontażu znajduje się cała wiedza dotycząca metody wytwarzania pojazdów, uzyskania określonego, zaplanowanego wcześniej efektu przemysłowego bądź usługowego. Pojazd, stanowiący produkt w procesie przetwarzania, wymaga specyficznego opisu procedur technologicznych. O tym, jakie one będą decyduje wiele czynników, między innymi czynnik techniczny (dostępne narzędzia), czynnik ekonomiczny (koszty, czas) oraz czynnik społeczny (bezpieczeństwo, wygoda, obwarowania prawne). Każda stacja demontażu ma z góry określoną procedurę demontażu z zachowaniem właściwej kolejności. Jest to: dostawa, wyładunek i ewidencja pojazdów samochodowych; czasowe magazynowanie pojazdów; usuwanie substancji niebezpiecznych znajdujących się w pojeździe; demontaż i odzysk selektywny materiałów; oczyszczenie i przygotowanie materiałów do transportu; przejściowe magazynowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania albo unieszkodliwienia w specjalnych kontenerach i pojemnikach oraz magazynowanie i sprzedaż części przeznaczonych do dalszego użytku.
Aby demontaż pojazdu przebiegł bezpiecznie i mając na uwadze środowisko naturalne niezbędne jest wykonanie szeregu operacji. Operacje te to: wykonanie pomiaru masy własnej przeznaczonego do demontażu samochodu; usunięcie akumulatora, a następnie umieszczenie go w specjalnym pojemniku; demontaż poduszki powietrznej z pojazdu; osuszanie samochodu z różnego rodzaju płynów (paliwa, oleju silnikowego, gazu z instalacji gazowej oraz zbiornika, oleju przekładniowego, oleju z amortyzatorów, oleju z układu wspomagania kierownicy, płynu chłodzącego, płynu niezamarzającego ze spryskiwaczy szyb, czynnika z układu klimatyzacji, oleju ze sprężyn gazowych i płynu hamulcowego); demontaż zbiornika gazu oraz demontaż filtrów paliwa, oleju, powietrza i nawiewu. Dodatkowo wykonywany jest także szereg czynności ze względu na potrzeby recyclingu. Należą do nich: demontaż gaśnicy; demontaż narzędzi, trójkąta ostrzegawczego i podnośnika; demontaż szyb i uszczelek; demontaż siedzeń; demontaż drzwi i pokryw; demontaż silnika, przekładni i elementów osprzętu (takich jak na przykład alternator, rozrusznik czy wał napędowy); demontaż katalizatorów; demontaż kół i opon; demontaż wykładzin; demontaż tapicerki i pianek; demontaż instalacji elektrycznej; strzępienie (rozdrabnianie) karoserii z pozostałymi elementami; segregacja części i materiałów (tych przeznaczonych do recyclingu, ponownego użycia oraz będących odpadami); pomiar mas materiałów przeznaczonych do recyklingu i odpadów.