Podróżowanie po Europie w ostatnim czasie stało się ekstremalnie proste. Kontynent skurczył się znacząco, a Polacy coraz częściej podróżują w różnych kierunkach zawodowo lub prywatnie. Staliśmy się pełnoprawnymi członkami Starego Kontynentu, przystępując do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen.

Strefa Schengen ? ponad podziałami

Warto zaznaczyć, że należność do strefy nie jest tożsama z członkostwem w Unii. Schengen reguluje postanowienia na temat swobodnego przepływu ludzi i zniesienia kontroli granicznych pomiędzy państwami. Nie oznacza to jednak zupełnego zaniechania działań służb celnych. Celnicy utrzymują możliwość kontrolowania ludzi, nawet w punktach znacząco oddalonych od granic państwa. Mogą się trafić kontrole celne w autobusach relacji międzynarodowych, jeszcze przed ich startem, na przykład z Katowic.

Na ten moment należy do niej 26 krajów, kilka kolejnych stara się o przystąpienie. Spośród państw unijnych nie znajdują się w jej ramach: Irlandia i Wielka Brytania oraz Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia. Z kolei spoza obszaru Wspólnoty weszły do Schengen cztery inne kraje: Islandia Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Korzyści z przynależności do Schengen

Dzięki przystąpieniu do strefy Schengen Polacy zyskali szereg profitów. Podstawowym jest swobodny przepływ ludzi i towarów, który wpływa na znaczący wzrost gospodarczy naszego kraju, pozwalając przedsiębiorcom sprawniej działać na rynku europejskim, a nie tylko krajowym. Przepływ ludzi daje możliwość nieograniczonego podróżowania wyłącznie w oparciu o dowód osobisty, bez konieczności wyrabiania paszportu.

Decyzja o braku kontroli bywa czasami uchylana. Zwłaszcza w przypadku organizacji przez jednego z członków strefy ważnych wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Tak też stało się w grudniu 2018, gdy w Katowicach organizowany był szczyt klimatyczny, w którym brali udział najważniejsi przedstawiciele władz wielu krajów. Na niemal cały miesiąc przywrócona została kontrola graniczna dla osób wjeżdżających do Polski.

Opcji przybywa z każdym rokiem. Można np. wynająć busy do Holandii lub przejechać samochodem przez cały kontynent aż do hiszpańskiego wybrzeża Atlantyku. Ruch turystyczny znacząco na tym skorzystał, a też powoli zaczyna zmieniać się mentalność naszych rodaków, którzy dotąd nie podróżowali, bo po prostu nie mogli lub wymagało to od nich zwiększonego wysiłku. Teraz wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

Oprócz celów turystycznych strefa Schengen spowodowała, że ludzie chętniej wyjeżdżają do pracy za granicę swojego kraju, poznając nowe kultury i wzbogacając swoje dossier zawodowe. Można korzystać z licznych staży, stypendiów, młodzi mają dostęp do bogatej oferty programu Erasmus. Europa stała się dużym domem wszystkich mieszkających w niej narodów.

Powstają kolejne połączenia kolejowe (szybkie pociągi), lotnicze (lokalne linie czy linie ekonomiczne) czy nawet autobusowych (wspomniane wcześniej połączenie: busy PolskaHolandia podkarpackie).

Jakie są inne korzyści, które może odczuć każdy obywatel? Omówiony powyżej swobodny przepływ towarów, wpływa znacząco na obniżenie jego cen. Firmy nie muszą już dokładać do nich wartości cła i innych podatków przewozowych.

Ciemne strony bycia w strefie

Nic nigdy nie może być jednoznacznie dobre lub złe. Podobnie jest z obecnością w Schengen. Brak restrykcyjnych i obowiązkowych kontroli, to szansa dla działalności przestępczych różnych organizacji i prywatnych osób.

Brak nieustannego monitorowania granic może wpływać na wzrost przemytu różnych towarów: od papierosów i alkoholu, aż po narkotyki i broń. Z tą sytuacją wiąże się kolejne zagrożenie, czyli wzrost przestępczości i powiększenie grupy ludzi z tak zwanego marginesu.

Od czasów ataku na World Trade Centre żyjemy w strachu przed kolejnymi atakami terrorystycznymi. Coraz więcej ich przykładów możemy obserwować również w Europie. W sporej mierze jest to związane z przyjęciem dużej grupy migrantów z obszarów arabskich, spośród których część związana jest z tak zwanym Państwem Islamskim. Dostając się do jednego z państw należących do Schengen i zyskując oficjalny status uchodźca, mogą bez przeszkód przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi krajami. Zagrożenie jest spore i trudne do wcześniejszego wyeliminowania, zanim dojdzie do groźnych dla życia ludzi sytuacji.

Bilans przynależności do strefy swobodnego przemieszczania się i handlu

Podróżowanie i szansa na zatrudnienie w różnych miejscach Europy znacząco podniosły poziom życia i poszerzyły horyzonty wielu naszych rodaków. Pozwoliło im to na zwiększenie zarobków – zwłaszcza w przypadku migrantów ekonomicznych do Niemiec czy Wielkiej Brytanii oraz polskich przedsiębiorców nastawionych na eksport, pomagając w nauce języków obcych oraz budząc ciekawość świata. Pomimo ciemnych stron strefa bezgraniczna ma swoje olbrzymie zalety, który wpływają w sferze ogólnokrajowej na zacieśnienie współpracy między państwami oraz znaczny wzrost gospodarczy. A dzięki temu żyje się lepiej nawet tym, którzy nie mają najmniejszej ochoty na podróżowanie.