Osoby decydujące się na zakup nowego auta, często nie posiadają odpowiedniej ilości gotówki. Dlatego też na rynku istnieje wiele ofert kredytowych, z których można skorzystać przy zakupie nowego auta. Kredyt samochodowy najlepiej wybrać na podstawie porównania kilku lub nawet kilkunastu ofert różnych banków tak, aby otrzymać pożyczkę, która będzie dla klienta najbardziej korzystna pod względem warunków, takich jak na przykład oprocentowanie. Wybierając odpowiedni kredyt na zakup nowego samochodu, możemy zdecydować się na kredyt samochodowy lub też kredyt gotówkowy. Ten pierwszy jest przeznaczony bezpośrednio na zakup pojazdu, nie tylko auta osobowego. tego typu kredyt jest bardziej opłacalny pod kątem oprocentowania, ponieważ bank stosuje dodatkowe ubezpieczenie na przedmiocie finansowania. Dzięki temu, bank ponosi mniejsze ryzyko pożyczając klientowi pieniądze na taki zakup. Niskie oprocentowanie jest na pewno dużym plusem przy wyborze kredytu, jednak należy liczyć się z większą ilością wymaganych przez bank dokumentów, a także mniejszą elastycznością co do naszego zakupu.

Banki najczęściej zabezpieczając udzielane przez siebie pożyczki poprzez tak zwane przewłaszczenie na ubezpieczenie. Oznacza to, że bank staję się współwłaścicielem pojazdu aż w 49%. Fakt ten odnotowywany jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się ze spłacania comiesięcznych rat, w takim wypadku bankowi bardzo pomaga takie zabezpieczenie i bank może stać się właścicielem danego pojazdu. Rzadziej stosowanym zabezpieczeniem przez bank jest zastaw rejestrowy, co oznacza, że należy zgłosić dany pojazd do rejestru zastawów w sądzie rejestrowym. Jest to gorsza opcja, ponieważ jest to procedura bardzo skomplikowana i do wykonania jej potrzebujemy dużej ilości czasu. W przypadku dużych zobowiązań w spłacie, bank staje się w tedy właścicielem takiego pojazdu. uzupełnieniem zabezpieczeń jest cesja z polisy AC.

Aby otrzymać kredyt samochodowy należy przygotować swój dokument tożsamości, a także dokumenty potwierdzające zatrudnienie wraz z wysokością zarobków. Do tych dokumentów należy dołączyć te, które związane są bezpośrednio z przedmiotem finansowania. Należą do nich dokumenty między innymi określające dotychczasowego właściciela pojazdu, jego stan oraz czy pochodzi on z Polski, czy może zza granicy. Najczęściej banki wymagają także fakturę zakupu pojazdu, kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze zastawów.