Czym jest prawo jazdy?

Prawo jazdy, to dokument uprawniający do poruszania się po drogach publicznych, pojazdem mechanicznym. Po co prawo jazdy? Prawo jazdy daje możliwość bycia pełnoprawnym użytkownikiem dróg, zobowiązując przy tym jego posiadacza, do przestrzegania narzuconych odgórnie praw i norm, obowiązujących w kodeksie ruchu drogowego. Jak przebiega proces uzyskania tego dokumentu? Aby uzyskać prawo jazdy, należy wziąć udział w płatnym kursie. Kurs na prawo jazdy składa się z zajęć teoretycznych, na których kursanci przygotowują się do późniejszego egzaminu pod kątem teorii i nauki odpowiedniego zachowania się na drodze, a następnie z zajęć praktycznych.
Zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy, to po prostu jazda po ulicy z instruktorem. Człowiek ten, ma za zadanie nauczyć kursanta prawidłowych zachowań podczas jazdy samochodem, a także wykorzystania w praktyce wszystkiego tego, czego nauczył się on na zajęciach teoretycznych.
W obecnej chwili kurs na prawo jazdy, składa się z 30 godzin teorii, oraz 30 godzin praktyki. Zajęcia praktyczne, to oprócz jazdy po ulicy, również zajęcia na placu manewrowym, na którym ćwiczone są różnego rodzaju manewry, które mogą kiedyś być potrzebne podczas użytkowania dróg publicznych. Ćwiczy się tam m.in. parkowanie prostopadłe przodem, parkowanie skośne, tzw. kopertę, czy cofanie po łuku.

Kursy i egzamin

Kurs na prawo jazdy kończy się egzaminem. Egzamin ten składa się z testu wielokrotnego wyboru, a następnie z egzaminu praktycznego, czyli jazdy po mieści z egzaminatorem. Test, składa się z 32 pytań, 20 z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej, właściwej dla danej kategorii prawa jazdy.
Egzamin na prawo jazdy jest niezwykle stresującym przeżyciem dla kursantów. Niestety zdarza się że aby uzyskać prawo jazdy, egzaminowani kilka razy muszą podchodzić do egzaminu. Wiąże się to z coraz większymi wymogami bezpieczeństwa oraz coraz szerszą wiedzą na temat jazdy, eksploatacji oraz typowych usterek, które mogą się w samochodzie przytrafić.