Samochód to oczywiście nic innego jak pojazd silnikowy, którego zadaniem jest przewóz osób lub ładunków. Słowo to funkcjonuje w języku polskim już od czasów II Rzeczpospolitej. Zostało wówczas wybrane w drodze konkursu na słowo, którym określane będą automobile. Brano także pod uwagę słowo samojedź, jednak z perspektywy czasu możemy się chyba zgodzić, że podjęta została właściwa decyzja.

Samochody ? historia powstania

Po raz pierwszy o pojeździe napędzanym parą pomyślano już w XVII wieku. Ferdinand Verbiest, jezuicki misjonarz belgijskiego pochodzenia który znany był z badań i doświadczeń z zakresu fizyki, którymi zajmował się przebywając na dworze chińskiego cesarza Kangxi już w 1678 roku miał mu zaprezentować taki właśnie pojazd, jednak nie zachowały się co do tego żadne dowody, dlatego oficjalnie za wynalazcę pierwszego pojazdu mechanicznego uważany jest Nicolas-Joseph Cugnot, francuski wynalazca, który swoje rewolucyjne dzieło zaprezentował ? pojazd napędzany silnikiem parowym ? zaprezentował w roku 1769. Prototyp (nienadający się niestety do użytku) pierwszego pojazdu z silnikiem benzynowym o zapłonie iskrowym stworzony został przez austriackiego mechanika i wynalazcę Siegfrieda Marcusa w roku 1870. Nie wiadomo dokładnie, kto jako pierwszy skonstruował w pełni funkcjonalny pojazd, w którym jako napędu uzyty został silnik o spalaniu wewnętrzym, wiadomo natomiast, że prace w tym kierunku prowadzone były mniej więcej w tym samym czasie przez Wilhelma Maybacha, Gottlieba Daimlera oraz Carla Benza. Ten ostatni 1885 roku zbudował swój pierwszy trójkołowy automobil. Później rozpoczął się dynamiczny rozwój tych pojazdów, który trwa do dziś.

Napęd i główne źródło energii

Napęd każdego samochodu stanowi jest silnik, czyli typ maszyny, która zamienia energie na pracę. Najczęściej wykorzystywanym przy produkcji samochodów typem silnika jest silnik spalinowy tłokowy, czyli silnik cieplny o spalaniu wewnętrznym, w którym energia eksplozji spalanego paliwa zamieniana jest w energię mechaniczną. W przypadku tego rodzaju silnika spalanie mieszanki odbywa się w komorze spalania. Obecnie produkowane są również samochody, które wyposażone zostały w silnik elektryczny, czyli elektryczną maszynę, w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną. Stosowany jest także inny rodzaju napędu, a mianowicie napęd hybrydowy. Stanowi on połączenie silnika spalinowego i silnika elektrycznego. Aby silnik samochodu działał, niezbędne jest odpowiednie źródło energii. Jeśli samochód wyposażony jest w silnik spalinowy może być to na przykład: paliwo ciekłe (pochodzące zwykle z przeróbki ropy naftowej lub (w marginalnym stopniu) z węgla kamiennego i brunatnego; na przykład benzyna albo olej napędowy), paliwo gazowe w tanie ciekłym (np. LPG czy LNG) oraz paliwo gazowe sprężone (np. CNG). Paliwo gazowe to inaczej mieszanina wieloskładnikowa gazów palnych i niepalnych, pochodzenia naturalnego lub sztucznego. W przypadku samochodów, gdzie zastosowany jest silnik elektryczny źródłem energii może być na przykład akumulator elektryczny (rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym), superkondensator grafenowy oraz ogniwo paliwowe (ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa).

Główne elementy budowy, holowanie

Każdy samochód spalinowy składa się z następujących elementów: nadwozia, podwozia, silnika, układu silnika spalinowego i innych układów. Nadwozie jest częścią składowa pojazdu ustawioną na podwoziu lub służącą do montażu jego elementów. Nadwozie składa się ze struktury nośnej i karoserii (poszycia). Podwozie to zespół elementów pojazdu, które odpowiadają za przeniesienie napędu z silnika na koła oraz za zachowanie się pojazdu na drodze. W jego skład wchodzi układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ napędowy i zawieszenie pojazdu. Silnik spalinowy jest mechanizmem, który wykorzystuje sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego (gazu) do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz ?zimny?, a rozprężany ? ?gorący?. Układy silnika spalinowego to układ chłodzenia, doładowania, rozruchowy, rozrządu, smarowania, wtryskowy, wydechowy, zapłonowy i zasilający. Inne układy znajdujące się w samochodzie to instalacja elektryczne takie jak alternator, prądnica, regulator napięcia, akumulator, układ wysokiego napięcia, świeca zapłonowa, świeca żarowa, stacyjka, sygnał dźwiękowy (potocznie: klakson), oświetlenie, światła sygnalizacyjne i kierunkowskaz. Występują także bierne oraz czynne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo.

Podział samochodów osobowych

Samochody podzielić można na modele osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i samochody specjalne. Do samochodów osobowych zalicza się natomiast modele: sportowe (Arrinera Hussarya GT), miejske (Fiat 500), luksusowe (Mercedenz Benz W222), sportowo użytkowe (Lexus RX), kempingowe (Adria Vision), kompaktowe (Renault Kadjar).