Logistyka, spedycja, transport to pojęcia, które większości z nas wydają się synonimami, albo w najlepszym wypadku różnią się nieznacznie. Tak naprawdę są to zupełnie różne pojęcia, ale ze sobą mocno powiązane.

Poniższy artykuł zawiera odpowiedzieć na pytania co jest logistyką, czym się różni od spedycji i gdzie w tym wszystkim znajduje się transport. Aby odpowiedzieć na zadane pytania należy w pierwszej kolejności przybliżyć definicje tych pojęć.

Co należy rozumieć pod pojęciem logistyki?

Pojęcie to ma rodowód wojskowy. Właśnie pierwsze wzmianki o logistyce można znaleźć już w X wieku naszej ery w kontekście działań wojennych. Bardziej bliska odmiana tego pojęcia swoje początki określa na lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Wówczas zapotrzebowanie na stałe kanały dystrybucji i transportu towarów zaczęło bardzo szybko rosnąć.
Najprościej mówiąc, logistyka zajmuje się procesami przemieszczania materiałów, ludzi lub dóbr z punktu początkowego do punktu docelowego. Na procesy te składają się między innymi planowanie, projektowanie, wdrażanie, realizacja, a w późniejszych etapach kontrola i nadzór transportu. Dzieli się ona na kilka mniejszych dziedzin w zależności od przedmiotu zainteresowania i specjalizacji. I tak wyróżnia się logistykę produkcji, magazynową oraz e-logistykę. Obejmuje ona zarówno transport lądowy, powietrzny oraz wodny.
Osoba zajmująca się w przedsiębiorstwie szeroko rozumianą logistyką musi zatem mieć wiedzę z zakresu technologii transportowych i przeładunkowych, planowania i projektowania procesów logistycznych. Niezbędne są także umiejętności z zakresu  zarządzania i organizacji. Ponadto wymagana jest również specjalistyczna wiedza marketingowa, ekonomiczna, informatyczna a także znajomość podstaw prawa. Zakres obowiązków logistyka świetnie przedstawia obowiązująca w tym zawodzie zasada ?7W?. Mówi ona o zapewnieniu właściwego produktu we właściwej ilości i stanie, we właściwym miejscu i czasie właściwemu klientowi po właściwej cenie.

Co obejmują czynności spedycyjne?

Czynności te polegają na organizowaniu przewozu towarów. Sama w sobie wchodzi w skład logistyki, jednak ale ma węższy zakres działań. Zajmuje się przede wszystkim przemieszczaniem dóbr i towarów w zakresie obowiązującego prawa i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoba odpowiedzialna za spedycję w firmie musi być specjalistą w dziedzinie transportu i ponadto powinna posiadać doświadczenie w przewożeniu towarów. Ponadto powinna znać przepisy obowiązującego prawa, tym bardziej jeśli w ofercie danej firmy znajduje się spedycja międzynarodowa.
W zakres działań tej osoby wchodzą między innymi taki czynności jak przyjmowanie zleceń na przewóz dóbr, zawieranie umów z klientami, kompletowanie dokumentów niezbędnych do przewozu, zorganizowanie środka transportu do przewozu towaru oraz nadanie przesyłki.
Centra, w których wykonywane są usługi spedycyjne znajdują się zazwyczaj przy drogach szybkiego ruchu, lub w pobliżu granic państw.
Prawna definicja spedycji jest oszczędna w słowach. Zgodnie z artykułem 794 kodeksu cywilnego spedycja to wysyłanie lub odbieranie przesyłek albo podejmowanie innych czynności związanych z przewozem. Z zasady umowa spedycji powinna być umową profesjonalną. Ustawa bowiem stwierdza, że wspomniane czynności podejmuje się w ramach przedsiębiorstwa i za odpowiednim wynagrodzeniem.

Spośród trzech powyżej zdefiniowanych pojęć, transport jest najbardziej zawężonym zagadnieniem.
Zamieszanie i nieporozumienie, jakie powstaje wokół spedycji, wynika zasadniczo z ustawy o transporcie drogowym. Nieprecyzyjne przepisy traktują bowiem spedycję jako odmianę przewozu bez posiadania własnych środków transportowych.
Ustawowa definicja transportu drogowego zawiera w sobie pośrednictwo przy przewozie rzeczy, jednak czynności spedycyjne nie jest pośrednictwem.
Aby prowadzić przedsiębiorstwo spedycyjne, konieczna jest licencja transportowa. Prowadzi to dlatego błędnego myślenia, że to pojęcia tożsame, a firmy które podejmują się tej działalności, odróżnia jedynie to, czy korzystają z własnych, czy z cudzych pojazdów.
Wytłumaczeniem i przyczyną takiego rozumienia przepisów może być to, że zgodnie z art. 800 kodeksu cywilnego spedytor może samemu podjąć się przewozu, a wówczas ma prawa i obowiązki przewoźnika. Oznacza to, że przyjęcie przez spedytora zlecenia na przewóz sprawia, że spedytor będzie ponosił odpowiedzialność nie na podstawie kodeksu cywilnego, lecz na podstawie prawa przewozowego lub Konwencji CMR.

Podsumowując można powiedzieć, że pod pojęciem logistyki zawierają obie dziedziny. Spedycja jest częścią logistyki a transport wchodzi w skład działań spedycyjnych.
A zatem specjalista od logistyki oprócz znajomości obowiązków spedytora, zajmuje się planowaniem trasy przewozu ładunków i środków w taki sposób by był on jak najbardziej efektywny i szybki. Specjalista od logistyki powinien mieć zdecydowanie najszerszy zakres wiedzy, ponieważ musi być specjalistą nie tylko w dziedzinie transportu, ale również w zakresie spedycji. W odróżnieniu od logistyka spedytor zajmuje się przede wszystkim organizowaniem przewozu w praktyce.