Obecnie na rynku najpopularniejszą formą umowy leasingu jest leasing samochodu. Ten sposób finansowania auta jest wykorzystywany najczęściej przez przedsiębiorców i dlatego też leasing taki bardzo często kojarzy się z samochodem firmowym.

Ta umowy nazwana, polega na odpłatnym używaniu rzeczy przez określony w umowie czas. W sytuacji leasingu samochodowego, leasingodawca, nazywany też finansującym, zawiera umowę z leasingobiorcą, określanym mianem korzystającego. Przedmiotem tej umowy jest samochód oddany do użytkowania leasingobiorcy, na czas i za wynagrodzeniem określonym w umowie. Przedmiotem leasingu może być zarówno samochód osobowy, dostawczy, oraz ciężarowy. Wynagrodzeniem leasingodawcy są raty zwane leasingowymi, na które składają się raty kapitałowe wyrażające wartość początkową pojazdu oraz raty odsetkowe z tytułu finansowania. Ponadto prawie zawsze uiszcza się opłatę wstępną i ewentualnie końcową.
Usługi leasingu najczęściej świadczy bank lub wyspecjalizowana w tej kwestii firma. Z kolei zaś leasingobiorcą może być zarówno przedsiębiorca, jak również osoba prywatna. Leasing samochodowy dedykowany jest głownie firmom. Mogą także z niego skorzystać osoby prywatne. Mamy wtedy do czynienia z tak zwanym leasingiem konsumenckim.

Rodzaje leasingu samochodowego a kwestie podatkowe

W leasingu samochodu zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje a mianowicie operacyjny i finansowy.
Pierwszy rodzaj leasingu funkcjonuje na zasadach podobnych do dzierżawy lub najmu. A zatem przedmiot leasingu operacyjnego, czyli auto, pozostaje częścią majątku leasingodawcy. Może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodów, w które wlicza się także opłatę początkową oraz całość miesięcznej opłaty.
Drugi rodzaj leasingu przypomina sprzedaż ratalną. Różni się on od leasingu operacyjnego tym, że przedmiot umowy, czyli pojazd zostaje wpisany do majątku leasingobiorcy. Wówczas to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych i odsetki od rat leasingowych może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo okres trwania umowy jest krótszy od okresu gospodarczego zużycia samochodu.
Podatek VAT w przypadku leasingu operacyjnego jest płacony do każdej raty leasingowej. W leasingu finansowym jest natomiast uregulowany w całości z góry.
Użytkowanie leasingowanego samochodu zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych pozawala podatnikowi na odliczenie 50% kwoty podatku VAT od wszystkich rat leasingowych.
Jeśli samochód jest wykorzystywany wyłączenie do prowadzenia działalności gospodarczej, to podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości. Należy wówczas zgłosić ten pojazd jako samochodu firmowy do urzędu skarbowego oraz prowadzić ewidencję przebiegu a także wprowadzić regulamin wykorzystania samochodu w firmie.

Na co warto zwrócić uwagę zawierając umowę leasingu samochodu

Popularność leasingu samochodowego znacznie wpłynęła na rozwój konkurencji, dlatego też przed podjęciem decyzji o wyborze leasingodawcy należy przeanalizować oferty. W szczególności należy zwrócić uwagę na proponowane na samochody ceny, oferowane promocje, ewentualne rabaty w ratach a także wysokość limitów kilometrów możliwych do przejechania. Oczywiście należy ustalić na odpowiednim poziomie ewentualną wpłatę początkową oraz warunki wykupu samochodu. Kluczową kwestią jest zdecydowanie okres finansowania oraz warunki spłaty. Zawierając umowę leasingu na samochód, należy dokładnie zapoznać się z jej treścią a w szczególności zwrócić uwagę na takie elementy jak:
– wysokość opłat leasingowych,
– zasady rozliczenia ewentualnej szkody całkowitej pojazdu,
– możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy,
– dodatkowe koszty, na przykład w postaci kar umownych,
– wysokość ubezpieczenia auta,
– koszty ewentualnej opłaty serwisowej.

Obecnie firmy leasingowe coraz częściej oferują dodatkowy pakiet usług. Jest to najczęściej darmowy serwis, nieodpłatne bieżące i okresowe przeglądy a nawet w razie konieczności samochód zastępczy czy też sezonowa wymiana opon.

Zalety i wady leasingu samochodowego leasingu samochodowego

Jest to ciekawa forma finansowania dla firm, które nie mogą uzyskać kredytu bankowego lub nie chcą zakupić samochodu za gotówkę. Jak każda forma finansowania również i leasing samochodowy ma swoje wady i zalety. Oto kilka zalet:
– procedura zawierania umowy jest prostsza niż w przypadku kredytu
– dokonuje się opłat się jedynie za używanie samochodu,
– kwestie ubezpieczenie pojazdu należą zasadniczo do leasingodawcy,
– zazwyczaj zarejestrowany samochód zostaje szybko wydany.
Warto tutaj zaznaczyć, iż wadą leasingu samochodowego jest to że w samochodzie nie można dokonywać trwałych modyfikacji a opóźnienie wpłat rat leasingowych może spowodować rozwiązanie umowy.

Podsumowując można powiedzieć, że jest korzystna forma finansowania dla wielu firm. Zapewne jest to specyficzny rodzaj finansowania, bowiem nie stajemy się właścicielem samochodu a jedynie użytkownikiem co może mieć wpływ na ograniczenia w korzystaniu z niego. Zdecydowanie jest on dobrą alternatywą dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie mogą uzyskać kredytu.