Postęp cywilizacyjny we wszystkich dziedzinach nauki i techniki dotyczy również szeroko rozumianej problematyki motoryzacyjnej. Zarówno nabywcy pojazdów jak i ubezpieczyciele starają się na bieżąco śledzić zachodzące w tej branży zmiany po to aby na nie elastycznie reagować, choćby poprzez dostosowanie warunków oferowanych ubezpieczeń pojazdów.

Obecnie na polskim rynku motoryzacyjnym dostępne są różnego rodzaju ubezpieczenia, które pozwalają na zabezpieczenie kierowcy oraz samochodu przed wszelkimi ryzykami. Ubezpieczenia te można podzielić na obowiązkowe, oraz ubezpieczenia nieobowiązkowe. Polisa OC samochodu jest wymagana prawem, a zatem jej zakup jest koniecznością. Nieco inaczej jest w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych gdzie to każdy ubezpieczyciel może oferować inne warunki ubezpieczenia.

Ogólna charakterystyka motoryzacji

Motoryzacja to całokształt zagadnień związanych z zastosowaniem samochodów, motocykli i ciągników, które bardzo często napędzane są silnikami spalinowymi. Eksploatacja tych pojazdów wymaga odpowiedniej sieci dróg, stacji benzynowych, warsztatów naprawczych a także miejsc parkingowych. Motoryzacja ma istotne znaczenie gospodarcze, bowiem jej rozwój przyczynił się do obszernych zmian w funkcjonowaniu transportu drogowego oraz mobilności społeczeństwa. Jej początki sięgają okresu sprzed I wojny światowej. W przededniu I wojny światowej w Warszawie było zarejestrowanych 400 samochodów. Na przeszkodzie rozwojowi motoryzacji była nieodpowiednia jakość ówczesnych dróg, a także mała zamożność społeczeństwa.

Jakie ubezpieczenie komunikacyjne jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie komunikacyjne to najbardziej popularny rodzaj polisy. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, na polskim rynku motoryzacyjnym posiadacze pojazdów muszą kupować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czyli OC, które to jest obowiązkowe. Brak polisy OC z jednej strony może być przyczyną mandatów podczas kontroli drogowych przeprowadzanych przez policję a z drugiej strony może spowodować bardzo wysokich koszty, które pojawić się mogą przy wypadkach. Polisa OC pozwala na zabezpieczenie kierowcy przed koniecznością zapłaty poszkodowanemu odszkodowania w sytuacji, gdy do wypadku dojdzie z winy właśnie tego kierowcy. Polisę tą zobowiązany jest wykupić właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia OC jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie to gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z tej polisy szkody, które wyrządzimy innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, zdrowie jak i życie osób poszkodowanych w wypadku. Warto tutaj powiedzieć że za brak polisy OC nakładane są kary finansowe.

Czy autocasco jest obowiązkowe?

AC czyli autocasco to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego, które w odróżnieniu od OC gwarantuje odszkodowanie bezpośrednio właścicielowi pojazdu.
Ochroną w ramach polisy AC objęte są szkody powstałe w wyniku:
– zderzenia się pojazdów, zderzenia aut z osobami, zwierzętami oraz przedmiotami na zewnątrz samochodu a także uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie,
– zdarzeń losowych, między innymi takich jak: pożar, wybuch zatopienie, działanie sił przyrody, działanie czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
– kradzieży samochodu albo jego części a także jego wyposażenia.
Ponadto należy się odszkodowanie z polisy AC, jeśli ktoś uszkodzi samochód na parkingu, a także jeśli spadnie na niego drzewo lub spowodujemy stłuczkę.
Ubezpieczyciel ma jednak prawo odmowy wypłaty odszkodowania, jeżeli na przykład kradzież auta jest wynikiem niedbalstwa albo kolizji powstałej podczas jazdy pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Wysokość składki AC jest naliczana w zależności zakresu ochrony ubezpieczeniowej autocasco.

Assistance ? czy warto mieć?

Assistance jest dobrowolne. Bardzo często jest oferowane w pakiecie z polisą OC lub AC. Na assistance warto się zdecydować, bowiem zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje ono przede wszystkim wsparcie techniczne a mianowicie holowanie auta do warsztatu oraz pomoc medyczną a nawet prawną. Wśród dodatkowe usługi w ramach Assistance znajduje się przede wszystkim:
– transport kierowcy i pasażerów, w tym zwierząt oraz opłacenie noclegu,
– pokrycie kosztów najmu auta zastępczego na czas naprawy awarii,
– dostarczenie paliwa do pojazdu.
Warto tutaj przypomnieć, iż przed wykupieniem assistance należy sprawdzić, jakie są limity holowania i czy pomoc jest oferowana tylko po kolizji, czy również w przypadku awarii pojazdu. Dobrze również wiedzieć, czy zakres naszego assistance obejmuje tylko zdarzenia w Polsce czy w całej Europie.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

NNW zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Zazwyczaj ubezpieczyciele dają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia czyli NNW kierowcy bądź NNW kierowcy i pasażerów.

Podsumowując można powiedzieć, że w Polsce OC jest obowiązkowe, i jednocześnie stanowi jeden ze stałych kosztów korzystania z samochodu. Wysokość OC zależy przede wszystkim od wieku kierowcy, czasu posiadania prawa jazdy oraz od ilości spowodowanych kolizji. Polisę OC można nabyć korzystając ze zniżek, które zależą w szczególności od czasu użytkowania samochodu bez powodowania wypadków. Pozostałe ubezpieczenia są dobrowolne i można je uzyskać na różnych wariantach, które to zależą od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Z tego powodu ważne jest dokładne zapoznanie się z ofertami wielu ubezpieczycieli. Zapewne znacznie taniej ubezpieczyć auto w ramach pakietów ubezpieczeń, które obejmują OC i AC oraz NNW. Przeważnie tańszym rozwiązaniem jest zakup pełnego pakietu.