W 2018 roku Polacy zarejestrowali do celów prywatnych i firmowych największą liczbę samochodów w XXI w. Polacy zakupili zarówno nowe auta jak i używane.

Polska przy liczbie rejestracji, która wyniosła 531 889 samochodów osobowych była w 2018 roku siódmym największym rynkiem motoryzacyjnym Unii Europejskiej. Marki motoryzacyjne, które znajdują się na podium najlepiej sprzedających się to Skoda, Volkswagen i Toyota.
Najczęściej kupowanym przez Polaków modelem Skody była Octavia, a w przypadku Volkswagena najpopularniejszym modelem był Golf. Z kolei w Toyocie najlepiej sprzedawał się Yaris. Wśród najczęściej kupowanych modeli topowych marek znalazł się także opel astra oraz ford focus.

Na co zwrócić uwagę kupując samochód?

Na dynamicznie rozwijającym się rynku motoryzacyjnym obserwuje się duży ruch producentów aut, którzy na bieżąco próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości Oferują do sprzedaży samochody, które różnią się nie tylko ceną ale również innymi elementami mającymi istotne znaczenie podczas użytkowania. Auta można pogrupować według wielu kryteriów. Jednym z nich jest eur?????k? ??dz??ł ??m??h?dów na klasy w?dług wielkości. Mając na uwadze ten klucz podziału wyróżnia się wiele segmentów samochodów.

??gm?nt ? to auta m????k??.
??k ??m? n?zw? w?k?zu?? są to samochody segmentu A ?rz?zn??z?n? głównie d? ??zd? ?? m??ś???. ??h ?h?r?kt?r??t??zn?m? cechami ?ą ?rz?d? w?z??tk?m n??w??lk? r?zm??r ?r?z n??k?? k??zt? ?k??l??t????. ?ut? t?g? t??u n?? ??r?wdz??ą ??ę n??l????? n? tr????. ??m??h?d? kl??? ? t? n???zęś???? n??g?rz?? w?????ż?n? ?gz?m?l?rz? w ?f?r??? ?r?du??ntów. Są to zazwyczaj auta n??t?ń?z?.
?rz?d?t?w????l? ??gm?ntu ? są między innymi: ??tr?ën ?1, ??? ????nt?, F??t ?????nt?, F??t 500. ??ug??t 107, Šk?d? ??t?g?, ????t? ??g?.

??gm?nt ? czyli auta m?ł?.
?l??? ?, w zestawieniu z autami segmentu ?, ?r???nu?? uż?tk?wn?k?m w?ę??? m?????? dl? ????ż?rów ?r?z ?r?kt??zn? n??w??lk? b?g?żn?k. D?d?tk?w? ?ut? ??gm?ntu ? dość dobrze r?dzą ??b?? n? tr???e. Nabywcy n?? powinni również n?rz?k?ć n? w?????ż?n??. ?rz?d?t?w????l? tej klasy to między innymi : ??tr?ën ?2/?3, F??t ?unt?, F?rd F???t?, ??und?? ?20, ??? R??, ???l ??r??, ??ug??t 207, ????t? Y?r??, Šk?d? F?b??, V?lk?w?g?n ??l?, ???? ?b?z?.

??gm?nt ? to auta k?m??kt?w?.
Ten segment jest to n??b?rdz??? różn?r?dn? wśród kl??. Aut? t?? kl??? ?ą z?zw??z?? dłuż?z? ? ?z?r?z? ?d t??h z segmentu ?. P?ru?z?n?? ??ę n?m? ?? m??ś??? n?? ?t?n?w? większego ?r?bl?mu. ??śl? ?h?dz? ? n?dw?z??, mamy tu w?ęk?z? h?t?hb??k?, ??d?n? ?r?z k?mb?. Ich ??n?, ???l?n??, w?????ż?n?? ?r?z k?mf?rt ??zd? są przeciętne. Auta ??gm?ntu ? są n???zęś???? ???t?k?ne n? n??z??h dr?g??h. Do ??gm?ntu ? zalicza się: ??tr?ën ?4, F??t ?r?v?, F?rd F??u?, ??nd? ??v??, ??und?? ?30, ??? ???’d, ??zd? 3, ???l ??tr?, ??ug??t 308, Šk?d? ??t?v??, ????t? ??r?ll?, V?lk?w?g?n G?lf.

??gm?nt D to tak zwane auta r?dz?nn?
Pojazdy z tego segmentu są ? w?ęk?z? ? ?z?r?z?. W t?? k?t?g?r?? tej n???zęś???? ???t?k?n? ?ą ??d?ny ? k?mb?. Doskonale ??r?wdz??ą ??ę w tr????. Ponadto n??źl? r?dzą ??b?? równ??ż w m???t??h. I?h r?zm??r? m?gą b?ć ?r?bl?m?t??zn? ?rzy ??rk?w?n?u. ?rz?d?t?w????l? kl??? D to : ??tr?ën ?5, F?rd ??nd??, ??nd? ????rd, ??und?? ?40, ??zd? 6, ???l ?n??gn??, R?n?ult L?gun?, ??ug??t 508, ????t? ?v?n???, V?lk?w?g?n ?????t.

??gm?nt ? czyli pojazdy kl??y w?ż?zej.
Stw?rz?n? ?ą d? ??k?n?w?n?? dłuż?z??h tr??. W???k?l?tr?ż?w? ??ln?k?, d?br? z?w???z?n??, duż? r?zm??r a także n?w??z??n? ? b?g?t? w?????ż?n?? sprawia, że trudn? zn?l?źć n?w? ?ut? z tej klasy w ??n?? n?ż?z?? n?ż 200 t???ę?? zł?t??h. Do klasy tej zalicza się: ?lf? R?m?? 166, ??tr?ën ?6, ??ug??t 607, ?ud? ?6, ??W ??r?? 5, L??u? G?, ??r??d?? kl??? ?.

??gm?nt F to luk?u??w? pojazdy
?ut? kl??? F t? t?k n??r?wdę l?muz?n?. N??w?żn????z? ???t w nich k?mf?rt ????ż?r? n? t?ln?m ???dz?n?u. W ?ut??h t?? kl??? m?żn? z?m?nt?w?ć n??m?l w?z??tk?, ?? wł?ś?????l ??b?? z?m?rz?. Jako przykład takich aut można podać: ?ud? ?8, ??W ??r?? 7, L??u? L?, ??r??d?? kl??? ?.

??gm?nt G ? auta ???rt?w?.
???t t? kl??? d?d?k?w?n? kl??nt?m, którzy lubią ?z?bk?? ??m??h?d?. Ich ceny l??z?ne są w m?l??n??h zł?t??h. N?? ?ą to pojazdy ?r?duk?w?n? hurt?w?. P???w???ą ??ę zazwyczaj w ??r???h l?m?t?w?n??h np. ??W ??r?? 6, ??gu?r ??, ??r??h? 911

??gm?nt ? ? k?br??l?t?
???hą ?h?r?kt?r??t??zną k?br??l?tów ???t t?, ż? n?? mają n? ?t?ł? z?m?nt?w?n?g? d??hu. Są ?n? ???ul?rn????z? w U?? n?ż w ?ur????.

??gm?nt ? ? auta t?r?n?w?
Pojazdy t? ?rz?zn??z?n? ?ą główn?? d? jazdy w trudn?m t?r?n??. ?ut? t?? k??? kupują ?łużb? takie jak straż l?śn?,??ż?rn? ?z? w???k?.

??gm?nt ? ? v?n?
Istotną c??hą t??h ??m??h?dów ???t t?, ż? m?gą ?n? ??m??ś??ć ?? n??mn??? 5 ??ób z duż?m b?g?ż?m. Są ?d??lne d? gru??w??h w???zdów.

Wał napędowy jako istotny element nabywanego samochodu ?

Bardzo ważną częścią systemu silnika pojazdu są wały napędowe. Ich zadaniem jest do­prowadzanie napędu do kolejnych zespołów układu napędowego. W aucie o klasy­cznym układzie napędowym jeden wał łączy wałek główny skrzynki biegów z wałkiem napędzającym przekładni głównej tylnego mostu. W przypadku dużej odległości między zespołami, wykorzystuje się dzie­lone wały napędowe. W samochodach terenowych, stosuje się zazwyczaj po kilka wałów napędowych.

Podsumowując można powiedzieć, że wybór nowego samochodu w dzisiejszych czasach nie jest łatwy.
Nie zawsze przy wyborze auta najważniejsza jest jego cena. Często to koszty użytkowania, oraz funkcjonalność mają priorytetowe znaczenie.