Transport towarów w Unii Europejskiej

Odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i strefy Schengen nasze granice stały zdecydowanie bardziej otwarte niż wcześniej. Polacy mogli wreszcie swobodnie podróżować do krajów Europy Zachodniej, zarówno ekonomicznie, jak i turystycznie. Schengen to jednak nie tylko korzyści dla pojedynczych osób, to również znaczny wzrost gospodarczy dla krajów członkowskich. Zakłada bowiem od chwili swojego powstania swobodny przepływ osób, ale również towarów. Schengen a przedsiębiorcy Dla przedsiębiorców nastawionych na rozwój zagraniczny, otwarcie granic wewnętrznych pomiędzy krajami europejskimi sprawiło, że zniknęły również opłaty i procedury celne. Dzięki temu znacznie łatwiej można obecnie eksportować swoje towary do innych krajów. Brak wspomnianych podatków...

Czytaj więcej